Tarvitsemme eduskuntaan päättäjiä, jotka ajattelevat asioita pitkäjänteisesti ja kokonaisuuden kannalta parhaaseen pyrkien.

 • Yhden asian ajaminen ei riitä, vaan kansanedustajan on työssään pystyttävä hallitsemaan useita asiakokonaisuuksia ja ymmärrettävä niiden välisiä riippuvuuksia.
 • Hyvän päätöksenteon perusedellytys on se, että päätöksentekijä ymmärtää ja osaa ottaa huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet.
 • Asiantuntijoiden näkemyksiä kannattaa aina kysyä ja kuunnella.
 • Toimeentulo ja terveys. Valtion talouden tasapaino. Turvallisuus ja kestävä kehitys. ⌘€

  Eduskunnan tärkein tehtävä on kansalaistemme yhteisestä edusta huolehtiminen.

  Timo

  Vaalien läheisyys saa poliitikot lupailemaan tavallistakin enemmän asioita ja näyttämään tarmokkuuttaan päivän polttavien kysymysten ratkaisijoina.

  Kymmenet ja sadat miljoonat eurot, jotka vaadittaisiin esitettyjen vaatimusten ja ratkaisujen toteuttamiseen, eivät näytä yleensä kiinnostavan ja keskustelua tästä ikävästä asiasta halutaankin kaikin keinoin vältellä.

  Ratkaisujen todellisia vaikutuksia ja sivuvaikutuksia ei myöskään näytä olevan kiinnostusta pohtia. Tärkeintä on olla näkyvillä hyvän viestin tuojana.

  On paljon asioita, joita itsekin haluan parhaani mukaan edistää.

  Näihin pyrin aina tarjoamaan perustellun ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun.

  Yllä olevan linkin kautta voit lukea näkemyksistäni

 • SOTE-uudistuksesta
 • Maakunnista
 • Sijoitussäästötilistä
 • Yleisellä tasolla painopistealueni ovat:

  1. Toimeentulo ja terveys (60%)

  Toimeentulon varmistaminen

 • opiskelijana,
 • työssä käydessä,
 • omassa yrityksessä työtä tehden,
 • kotona lapsia hoitaessa,
 • työttömänä,
 • eläkeläisenä tai
 • terveysongelmia kohdatessa
 • on meille kaikille tärkeä asia.

  Hyvinvointyhteiskunnan päätöksentekijöiden tehtävänä onkin pitää huolta

 • toimeentulon hankkimisen ja saamisen edellytyksistä sekä
 • yhdenmukaisesta turvaverkosta
 • kaikille kansalaisillemme - nyt ja tulevaisuudessa.

  Tämä on erittäin laaja kokonaisuus monine yksityiskohtineen ja kehitystarpeineen.

  Aihe kattaa koko ihmisen elinkaaren pitäen sisällään esimerkiksi

 • terveyspalvelujen saatavuuden
 • opiskelumahdollisuudet osana toimeentulon hankintaedellytyksiä ja kansainvälistä kilpailukykyämme
 • yritys-, eläke- ja työlainsäädännön sekä
 • verotuksen kaikkine oheisvaikutuksineen.
 • 2. Valtion talouden tasapaino (25%)

  Eduskunta toimii rajallisella budjetilla ja voi rajallisesti ohjata asioita lainsäädännöllä.

  Realiteetit on huomioitava sekä keskusteluissa että päätöksenteossa .

 • Kaikkea sitä minkä näkisimme hyvänä emme voi saada aikaiseksi.
 • Valtion talouden asiantunteva hoito on perusedellytys sille, että voimme huolehtia jatkossakin kaikista niistä tärkeäksi todetuista asioista, jotka odotamme yhteiskunnan meille tarjoavan.
 • Mahdollisesti tehtävät rakenteelliset hallinto- ja rahoitusratkaisut ohjaavat keskeisesti sekä kustannusten kertymistä että tuotettavien palvelujen laatua ja saatavuutta.
 • Näihin tarvittava lainsäädäntö tulee suunnitella siten, että kontrolli molempiin säilyy, varojen väärinkäyttömahdollisuuksia ei pääse esimerkiksi laadittaviin sopimuksiin lähtökohtaisesti syntymään ja niihin voidaan aina havaittaessa puuttua sekä niin, että veronmaksajien kokonaisetu palvelujen käyttäjinä toteutuu .
 • 3. Turvallisuus ja kestävä kehitys (15%)

  Erilaisista haasteista ja uhkista olemme hyvinkin tietoisia ja kuulemme niistä lähes päivittäin.

  Sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta huolehtiminen

 • On valtion yksi perustehtävistä.
 • Turvallisuustyö on monitahoista, pitkäjänteistä ja edellyttää riittävää resursointia .
 • Kestävän kehityksen periaatteet

 • Tulee ottaa huomioon päätöksenteossa.
 • Tämä on tärkeää sekä tulevaisuuden hyvinvoinnin varmistamiseksi että erilaisten uhkakuvien toteutumisen välttämiseksi.
 • Tätä työtä voimme tehdä sekä kotimaassa että pyrkiä vaikuttamaan asioihin globaalisti.
 • Näistä jälkimmäisellä on ratkaiseva merkitys maapallon tulevaisuuden kannalta.
 • Suomessa olemme huolehtineet asioista kohtuullisen hyvin ja epäilemättä teemme niin jatkossakin.

 • Pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen katsovaa työtä on paljon tehtäväksi ja uusia toimintatapoja politiikan päätöksenteossa kannattaa kokeilla.

  Timo

  Tuohen tunnistat merkkiyhdelmästä ⌘€

  Koska hannunvaakuna ⌘ eli käpälikkö, ei esiinny yleensä näppäimistöllä, voidaan käytännöllisyyden vuoksi käyttää myös merkintää #€.

  Tarvitsetko tuohta ?


  Miksi Liike Nyt?

  Juurikin sen takia että yhdistys tarjoaa mahdollisuuden päästä eduskuntaan perinteiset puoluesidonnaisuudet uhohtaen. Liike Nyt tarjoaa vuorovaikutusmahdollisuuden kaikille yhteisistä asioista kiinnostuneille ja mahdollisuuden itsenäisempään ja asiaperustaisempaan päätöksentekoon sekä niiden valmisteluun.


  Yhteydenotot

  Voit ottaa yhteyttä vaaliasiossa esimerkiksi oheisen yhteydenottolomakkeen kautta.